Antaqua Diving School
The best way to dive...

Cursus PADI

Hieronder vind u de verschillende cursussen die wij aanbieden met een woordje uitleg.

 

Discover Scuba Diving

Het PADI Discover Scuba Diving programma is de eerste stap in het PADI systeem van duikopleidingen.  Onder professionele begeleiding maakt u uw eerste duik en ervaart u een fascinerende nieuwe ervaring!

 

Open Water Diver

Dit is de basisopleiding voor het zelfstandig duiken.  Tijdens dezee opleiding leert u de basiskennis en raakt u vertrouwd met de onderwaterwereld die u zeer snel zal boeien.  Deze cursus leidt op voor het wereldwijd erkende PADI brevet.  Onze volledig bevoegde instructeurs staan samen met PADI garant voor een veilige en verantwoorde beoefening van het sportduiken.

Indien u wenst, kan men vanaf de vierde module deelnemen aan het cursusonderdeel 'Nitrox 32'.  Daarna kunt u het tweede deel 'Nitrox 36' bij uw Speciality cursus volgen.  U kunt deze twee delen ook in één keer doen als een volledige Speciality cursus.  Vraag hiernaar bij uw instructeur.  De cursus bestaat uit:

- informatiebijeenkomst en 5 theoriebesprekingen

- 5 zwembadduiken

- 4 buitenwaterduiken (2 dagen)

- PADI 'Open Water Diver' instructieboek

- PADI duiktabel met instructieboekje

- startmodule PADI- logboek en logboekomslag

- PADI duikbrevet (creditcard model) en certificaat

 

Advanced Open Water Diver

In deze cursus doet u verdere vaardigheden en ervaringen op waaronder praktijkgerichte duiken in verschillende interessante gebieden van het duiken zoals wrakduiken, nachtduiken en andere.  Na deze cursus heeft u een waaier van specialty cursussen die ieder een uitzonderlijk gebied van het duiken bedekken.  De cursus bestaat uit:

- theorie opleiding: combinatie van zelfstudie en korte bespreking van de theorie

- buitenwater opleiding: 5 specialty duiken:

    - P.P.B

    - nachtduik

    - kompas en natuurlijke navigatie

    - diep duiken

    - opsporen en bergen

Vereisten en benodigdheden:

- PADI 'Open Water Diver' of gelijkwaardig brevet

- medische keuring is verplicht

De cursus is inclusief:

- PADI 'Advanced Open Water Diver' instructieboek

- PADI duikbrevet (creditcard model)

 

Specialty cursussen

Deze cursussen omvatten o.a. diepduiken, navigatie wrakduiken, droogpak, nachtduiken, nitrox, stroom, ...

-Diepduiken

Deze cursus zal u wapenen tegen onaangename verrassingen om zonder stress en zonde gevaar in grotere diepten te duiken.  De noodzaak om dieper te duiken geldt bijvoorbeeld voor het onderzoeken van scheepswrakken.

-Navigatie

Deze cursus omvat alle kennis over de verschillende navigatietechnieken.  Praktische oefeningen staan hier eveneens centraal, alsook het traditionele navigeren op de kompas.

-Droogpak duiken

Deze cursus geeft informatie over de voordelen en toepassingen van droogpakduiken.  Zo is bijvoorbeeld droogduiken een belangrijke vereiste voor duiken onder ijs.

-Nachtduiken

Nachtduiken vereist een hoge maat van coördinatie en vaardigheden.  De specifieke bekwaamheden zullen u tijdens deze cursus woden bijgebracht.

 

Emergency First Response/ DAN DEMP

De 'Emergency First Response' cursus van PADI is een leuke, vlotte cursus waarin je leert eerste hulp te verlenen. De cursus is niet specifiek op duiken gericht.  Dit betekent dat ook niet-duikers kunnen deelnemen. Tijdens deze cursus leer je bij een noodgeval handelend en reddend op te treden totdat professionele hulpverleners het van je over kunnen nemen.  Daarom leer je eerste hulp te verlenen volgens dezelfde stappen als paramedisch personeel.  Het oefenen van reanimatievaardigheden is een belangrijk onderdeel van de cursus.  Hieraan wordt veel aandacht besteed.  Verder komen onder andere shockbehandeling, het stelpen van bloedingen, het spalken van breuken, beoordeling van ziektebeelden, allergische reacties, vergiftigingen, brandwonden, onderkoeling en oververhitting aan de orde.  De 'Emergency First Response' cursus is onmisbaar voor iedereen.  De cursus beslaat ca. 2 avonden, verdeeld over drie of vier sessies waarin veel geoefend wordt.

Vereisten: geen.  Iedereen, ook niet-duikers kunen deelnemen.

De cursus is inclusief:

-PADI 'Emergency First Response' cursusmateriaal

-PADI 'Emergency First Response' brevet (creditcard model)

Het brevet is twee jaar geldig.  U kunt de geldigheid verlengen door binnen twee jaar een opfriscursus te doen.  Is er meer dan twee jaar verstreken dan moet de hele cursus opnieuw gevolgd worden.  Meer informatie omtrent deze cursus kunt u vinden op onze webpagina's van EFR en DAN.

 

Rescue Diver

Na het leren van een verantwoorde omgang met u zelf en de omgeving, gaat het in deze cursus over probleemsituaties.  Hoe kan men noodsituaties voorkomen en hoe moet men er op reaeren?

Na he behalen van het 'Advanced Open Water Diver' brevet heeft u als duiker al behoorlijk wat ervaring.

De PADI duikopleiding houdt hierna echter niet op, maar gaat verder met de 'Rescue Diver' cursus zodat u de eigen vaardigheid nog verder kunt vergroten.  Veel meer dan de 'Open Water' en de 'Advanced' cursussen is de 'Rescue Diver' cursus gericht op het helpen van andere duikers.  Weten wat je moet doe om een andere duiker met probemen te helpen, vergroot uw zelfvertrouwen en geeft veel voldoening.

Deze cursus sluit goed aan op de 'Emergency First Response' cursus, maar is gericht op duiken.  De oefeningen van de 'Rescue Diver' cursus variëren van het voorkomen en oplossen van kleine problemen tot leiding geven en hulp bieden bij noodgevallen.  Al met al een zeer praktijkgerichte cursus die leuk is om te doen en waar je veel van leert.

De cursus bestaat uit:

-theorieopleidng: zelfstudie in combinatie me theorielessen afgesloten met een theorie examen

-buitenwateropleiding: 5 buitenwatersessies waarin twaalf verschillende oefeningen gedaan worden

Vereisten en benodigdheden:

-PADI 'Advanced Open Water Diver' of gelijkwaardig brevet

-PADI 'Emergency First Response' brevet of bewijs van training in reanimatie, niet ouder dan 3 jaar (zonder 'Medic' brevet of geldig reanimatiebewijs mag je de 'Rescue' cursus wel volgen, maar het brevet kan pas aangevraagd worden als aan de 'Medic'/reanimatie verplichting is voldaan)

-medische keuring is verplicht

De cursus is inclusief:

-PADI 'Rescue Diver' instructieboek

-PADI 'Rescue Diver' duikbrevet (creditcard model)

 

 

Master Scuba Diver

     

Na de geslaagde cursussen 'Advanced Open Water', 'Rescue Diver', 'Medic First Aid' en 5 'Specialties', mag u de graad van 'Master Scuba Diver' aanvragen.  U beheerst dan alle vaardigheden voor een verantwoord en professioneel duiker.  Dit is de eerste stap in een professionele carrière.

 

Divemaster

Divemaster is de eerste stap om een professionele duiker te worden.

Als divemaster krijgt u nu verschillende verantwoordelijkheden.  Zo staat u in voor de briefings en begeleid u mensen tijdens de duik.  De 'Divemaster' opleiding is uw eerste stap op weg naar professionaliteit.  Uw duikvaardigheid wordt vergroot en uw kennis van de duiktheorie wordt op instructeursniveau gebracht.  Ook wordt aandacht besteed aan de praktijk in de vorm van rollenspelen of stagelessen.  Hierdoor doet u ervaring op in de veranwoordelijke taak minder ervaren duikers te begeiden (denk aan uzelf toen  net begon).  De 'Divemaster' cursus is een uitgebreide en intensieve opleiding waabij veel eigen inzet wordt gevraagd, maar erg leuk en leerzaam om te doen.  In korte tijd leert u niet alleen zelf beter duiken maar krijgt u ook meer oog voor andere duikers.  Divemasters worden bij duikcentra op vakantiebestemmingen vaak gevraagd als gids voor het begeleiden van gebrevetteerde duikers.  In Nederland is de taak van een Divemaster meer gericht op het assisteren van een instructeur bij het geven van cursussen.  Na het behalen van een 'Divemaster' brevet word u lid van PADI.  U ontvangt de 'Undersea Journal', wordt op de hoogte gehouden van wijzigingen in de lesprogramma's en kunt u PADI materialen bestellen.  Ook geeft het 'Divemaster' brevet u toegang tot de 'Assistant Instructeur' en 'Instructeur' opleidingen van PADI.

Vereisten en benodigdheden:

-minimumleeftijd: 18 jaar

-PADI 'Advanced Open Water Diver' brevet (of gleijkwaardig)

-PADI 'Rescue Diver' brevet, of gelijkwaardig met reanimatie én EHBO - beiden niet ouder dan 2 jaar

-20 gelogde duiken bij aanvang en 60 gelogde duiken voor de brevetaanvraag

-bewijs van medische keuring niet ouder dan 1 jaar

-volledige duikuitrusting

-PADI 'Open Water Diver Manual' + RDP (wiel én tabel)

 

Assistant Instructor

Deze cursus kunt u, indien gewenst, in combinatie doen met de cursus 'Open Water Scuba Instructor', IDC/IE genaamd.  Indien u enkel de cursus 'Assistant Instructor' wilt volgen, kunnen onze Staff IDC Instructors u dit aanbieden.

De cursus 'Assistant Instructor' is een ideale tussenstap tussen 'Divemaser' en de 'Instructor' cursus (I.D.C.).  Tijdens de 'Divemaster' cursus is aandacht besteed aan de eigen duikvaardigheid, de duiktheorie en heeft u kennisgemaakt met het begeiden van andere duikers.  In de 'Assistant Instructor' cursus maakt u kenis met zowel de filosofie als de manier van lesgeven van PADI.  Daarom is deze cursus een zeer goede voorbereiding op het IDC.  Verder bevat deze cursus veel informatie over de duikindustrie, wettelijke aansprakelijkheid en andere zaken die voor professionele instructeurs van belang zijn.

De cursus valt in drie delen uiteen.  Alleeerst wordt gekeken of uw kennis van de duiktheorie en uw duik- en rescuevaardigheid op peil is.  In het tweede deel komt u meer te weten over wat PADI is, wat PADI doet, hoe PADI lesgeeft en over de duikindustie in het algemeen.  Het derde deel is gericht op het leren van lesgeven met PADI materialen.  U geeft zelf theorie-, zwembad- en buitenwaterlessen  Een Staff Instructor begeleidt u tijdens de cursus.  Deze is goed op de hoogte van het scoringssysteem dat bij de PADI 'Instructor' cursus en het Instructeurs Examen (IE) gehanterd wordt.  He brevet geeft u beperkte lesbevoegdheden en geeft u niet alleen toegang tot de PADI Instructeursopleiding en een aantal vervolgopleidingen, maar is tevens de best mogelijke voorbereiding hierop.

Vereisten en benodigdheden:

-minimumleeftijd18 jaar

-bewijs van medische keuring niet ouder dan 1 jaar

-PADI 'Divemastenr bevet of gelijkwaardig (3*CMAS)

-minimaal 60 gelogde duiken

-complete duikuitrusting inclusief octopus en fluitje

-PADI 'Open Water Diver Manual' + RDP (wiel én tabel)

-PADI 'Instructor Manual'

 

Open Water Scuba Instructor

   

Voor deze cursus werken wij samen met het International Diver College, een 5 gold star PADI CDC.

De instructeurscursus van PADI wordt IDC genoemd.  Dit staat voor Instructor Development Course, oftewel een cursus waarin u volop de gelegenheid krijgt om u te ontwikkelen tot instructeur.  Bij PADI zijn de insructeurscursus en het instructeursexamen van elkaar losgekoppld.  Doordat de Course Director niet degene is die de examens afneemt, is er een optimale leersituatie tijdens het IDC: uw Course Director werkt tien dagen lang samen met u toe naar een positief resultaat.  U krijgt dus alle gelegenheid om fouten te maken en van uw fouten te leren zonder dat uw examenresultaat hierdoor beïnvloed wordt.  De nadruk ligt tijdens het IDC op het ingewerkt raken in het PADI systeem van duikopleidingen en vooral ook het zelf lesgeven met dit systeem.  Daarnaast komen veel onderwerpen aan de orde die voor een professionele duikinstructeur van belang zijn.  Denk hierbij aan zaken als wettelijke aansprakelijkheid, informatie over de duikindustrie, marketing, enz.  Bepaalde onderwerpen komen niet op het IDC aan de orde omdat ze tijdens eerdere PADI cursussen uitgebreid behandeld c.q. geoefend zijn, ze worden dus als bekend verondersteld.  Denk hierbij aan zaken als demonstraties van skills, rescuevaardigheid en duiktheorie.  Het is dus belangrijk om dit zeer goed voor te bereiden zodat dit op niveau is vóór de aanvang van het IDC (het voorbereiden hiervan kan via een IDC Preparation Course 'Prep', maar ook zelfstandig).  Hoewel het IDC behoorlijk intensief is, wordt het door velen als één van de leukste cursussen uit het PADI programma beschouwd.  In informele sfeer wordt er gezamelijk tien dagen lang hard gewerkt om instructeur te worden.

Vereisten en benodigdheden:

-minimumleeftijd: 18 jaar

-in een goede lichamelijke conditie verkeren en en medisch keuringsbewijs hebben niet ouder dan 1 jaar

-PADI 'Rescue Diver' brevet of gelijkwaardig (bv 2* NOB).  Aanvullende eisen voor duikers met een gelijkwaardig brevet: EHBO brevet niet ouder dan 2 jaar.  Het CMAS 2* voldoet hier alleen aan als het niet langer dan 2 jaar geleden gehaald is

-minimaal 60 gelogde duiken hebben en 6 maanden gebrevetteerd zijn als sportduiker

-volledige duikuitrusting (zie verder) dus incl. alternatieve luchtbron, alle instrumenten, mes, fluitje, e.d.)

-bewijs van reanimatie cursus niet ouder dan 2 jaar (MFA sterk aanbevolen)

-als u niet in het bezit bent van een PADI 'Rescue Diver' brevet: een bewijs van EHBO niet ouder dan 2 jaar (de MFA cursus wordt sterk aanbevolen: als u in de toekomst MFA instructeur wilt worden is dit een veplichting)

Benodigde PADI materialen vor het IDC:

Naast het IDC werkboek (Nederlands), hetgeen bij de cursusprijs is inbegrepen en door ons wordt verzorgd, zijn de volgende PADI materialen verplicht tijdens het IDC.  Deze materialen zijn voor instructeurkandidaten tegen sterk gereduceerd prijzen bij een opleidingsinstituut te bestellen.

Verplicht:

-Instructor Manual

-Peak Performance Buoyancy Specialty Instructor Outline

-Open Water Manual + RDP metrische tabel en wiel

-Aquatic Cue Cards - Confined  (Engels)

-Aquatic Cue Cards - Open Water (Engels)

-Quizzes & Exams Open Water

-Exam Rescue

-Exam Divemaster

-Adventures in Diving (Advanced) Manual

-Rescue Diver Manual

-Divemaster Manual

-Diving Knowledge Workbook

-Confined Water Lesson Preparation Slate (Engels)

-Open Water Training Dive Lesson Planning Slate (Engels)

 

PADI IDC - Volledig pakket: 1260€