Antaqua Diving School
The best way to dive...

Bestuur

Antaqua Diving School wordt geleid door een bestuur van bekwame mensen die op professioneel vlak samenwerken voor het welzijn van deze duikclub.

 

 

BESTUUR

Voorzitter

Ronny

Secretaris

Mieke

Penningmeester

Pino

Ondervoorzitter

 

/

 

 

 

Secretariaat

Mark

Feestbestuur

 

/

 

 

 

Verantwoordelijke clublokaal

Mieke

Materiaalmeester

 

Dirk

Raadsleden

 

      

 Filip                 Frank